Välkommen till jobbkällan!

Källan för dig som söker jobb

Skillnaden på yrken och yrken

Min erfarenhet inom olika yrkeskategorier är begränsat till ca 10 men de flesta med liknande arbetsinsatser och prakiska sysslor. Om man bortser mina arbetserfarenheter från tonåren där jag bland annat praktiserade som målare och där mina huvudsakliga arbetsuppgifter bestod av att spackla spik- och skruvhål, slipa väggar och måla ytor som inte hade så stor betydelse hur resultatet blev och som kioskbiträde på en bensinmack där påfyllning av matvaror, oljor och biltillbehör stod på den dagliga agendan så är det andra yrken som jag har mer erfarenhet av.

Jag hade turen som direkt efter gymnasiet fick möjlighet att välja bland ett antal jobb. Mestadels därför att min gymnasieutbildning innehöll företagsekonomi, administration, marknadsföring, starta eget på programmet, men även tack vare min far som hade ett stort kontaktnät inom många olika branscher.

Jag tackade nej till både arbete som kassabiträde, lagerarbete och alltiallo på Mekonomen och lagerarbetare på klädföretaget H&M och deras huvudkontor vad gällde postorderverksamhet. Istället valde jag ett mindre klädgrossistföretag där jag hade möjligheten att utvecklas inom i stort sett alla arbetsuppgifter som ett litet företag innebär. De dagliga sysslorna bestod av att vara både ordermottagare, kundhanterare, innesäljare och orderplockare men även mer praktiska och utvecklande uppgifter som inköpare, kläddesigner, produktutvecklare och fältsäljare. Eftersom chefen oturligt nog blev sjukskriven redan efter bara några veckor fick man ta stort ansvar redan från första stund. Något som var skrämmande de första dagarna men väldigt utvecklande på sikt. 

Företaget blomstrade och dubblerade omsättningen på bara några år, men klädbranschen drabbades av en längre lågkonjunktur och tillsammans med att VD´n och ägaren blev sjuk så var företaget tvungen att vidta stora åtgärder och däribland göra sig av med i stort sett all personal och däribland jag.

Det öppnade dörren till att göra det som jag kommande dryga 15 år fick som arbetsplats, dvs att starta ett eget grossistföretag inom kläder och skor. Omställningen var inte stor med tanke på de ca 7 åren jag redan hade som arbetslivserfarenhet inom klädbranschen. Den största skillnaden var att jag nu fick ta ännu mer egna beslut och egna initiativ men att intäkterna istället hamnade hos mig själv och inte till någon arbetsgivare. Känslan av att själv påverka resultatet och arbetsinsatserna på vad, när och hur man skulle göra var både skrämmande men härlig. Fördelarna var många och åren väldigt roliga, den enda nackdelen var att arbetsdagarna och arbetsinsatserna verkade öka mer och mer som åren gick i takt med att ordrarna och omsättningen ökade. Ordet semester var något som definitivt inte var en självklarhet de sista åren och funderingarna om vad som var smart företagande kom lite då och då. 

13 år efter att ha startat klädgrossistföretaget berättade en av mina bättre vänner om hans arbetsplats och arbetsmetoder och vad man kunde tjäna på det. Orden internetmarknadsföring, SEO, sökmotoroptimering, konverteringsoptimering och Google Adwords var rena grekiskan för mig, men väckte en tanke om möjligheten att göra nytta åt företag som vill tjäna mer pengar på nätet. Att räkna ROI (return of investment) eller intäkt per investerad krona och applicera det inom i stort sett vilken bransch som helst lät väldigt lockande och intressant. Det var något helt nytt och spännande som jag aldrig hade stött på tidigare. Vi kom överens om att jag skulle testa arbetsrollen som säljare och att jag behövde gå några utbildningar för att lära känna produkterna som var skapade utifrån nyttan för företag. 

Första utbildningsdagarna innehöll så mycket konstiga ord och termer så det var svårt att hålla isär all information. Jag minns förkortningar som PPC (pay per click), CTR (click through rate), SEM (search engine marketing), PFP (pay for performance), PPA (pay per action), SEO (search engine optimization), ROI (return of investment), CRM (customer relationship management), CSS (cascading style sheets), RSS eller RSS-flöde (real simple syndication), GIR (vårt CRM), GLFC, (Google Lokalt FöretagsCenter), GMB (Google My Business), PLA (product listing ads) men även längre ord och fraser som Google Remarketing, Google Analytics, Google Maps, Google Displayannonsering, Google Shopping. Samtliga handlade i stort sett om ett gemensamt ord, dvs internetmarknadsföring eller digital marketing. Frågan blev bara hur ska man kunna få kund att förstå nyttan med allt man lärt sig?

Efter ett par månader kände jag mig säker på alla uttryck och ville testa det fysiskt och inte bara i teorin. Jag ett av mina första kundbesök, där personen mitt emot ifrågasatte i stort sett det mesta jag berättade om, men som efter dryga timmen sa: OK då. Jag kommer att bli din första kund om hälften av allt du sagt stämmer. Kunden arbetade inom hantverkaryrket som snickare, takläggare men gjorde även fasadputsning och fixade enstegstätade fasader till snygga och kvalitativa tvåstegstätade fasader. Problemet var bara att han saknade en hemsida. 2 veckor senare hade vi byggt en SEO-förberedd hemsida till honom, gjort sökodrsanalyser, tagit fram marknadsföringsstrategin för honom samt sökordsoptimerat hemsidan både onpage (på sidan) och offpage (inlänkningar till sidan). Allt gick som en dans och redan efter ca 2 månader kunde han se och märka av resultaten. Samtliga sökord vi arbetade med låg topp-10 på Google, vilket självfallet var enormt bra. Kunderna började att kontakta honom och jag förstod den verkliga nyttan med allt SEO-arbete.

Man kan säga att när alla åtgärder utförts för kunds räkning (både i exemplet och kommande) och man kunde räkna fram ett värde på vad alla insatser gav, öppnades det oanade möjligheter för kund likt Pandoras ask. Att med hjälp av Googles gratisverktyg Google Analytics efter avtalstiden kunna visa på den positiva förändring som det faktiskt givit och möjligheten att antingen på plats eller i mail märka kunds glädje för arbetsinsatsen, gav stor glädje i hjärta och själ och ett kvitto på att man gjort något bra.

Vänner och arbetskollegor som under de första åren frågade vilken skillnaden var på yrket som klädgrossist och att arbeta inom internetmarknadsföring, så hade jag två tydliga skillnader.

Att åka och besöka kunder med bilen full av kläder och skor (tillsammans med kollektionspåsar och klädställningar) som jag ville att klädbutikerna skulle köpa 4-6 gånger per år (beroende på årstid, utbud och försäljningstakt) var ganska enkelt. Kunden kunde känna, klämma, mäta, prova och i bland även testa varan över disk innan de köpte den. Nackdelen var att de flesta plaggen ändrade utseende flera gånger per år med tanke på årstider och trender. Varje gång man kom tillbaka till kund så var det samma visa och de ville alltid titta på varan först innan beslut togs. Dessutom så ville kund i åtta fall av tio pruta på varan om de sålt slut första leveransen, vilket var - i mina ögon - både förvånansvärt och tråkigt. Mer logiskt skulle en prishöjning vara på sin plats tycker jag.

Skillnaden var att med hjälp av en laptop åka till kund och visa upp möjligheterna med internetinvesteringar i olika kanaler och medier beroende på vilken bransch kunden verkade inom. Det blev betydligt svårare att påvisa det faktiska resultatet i och med att inget resultat kunde garanteras. Möjligheterna varierar stort beroende på en mängd saker. Bland annat vilken plattform hemsidan finns på, hur den är byggd, vad som går att ändra på hemsidan, när den är byggd, hur ofta den uppdateras, hur mycket information och text som finns och hur tilltalande den är (konverteringsvänlig) med mera. Dessutom styr kundens marknadsföringsbudget och marknadsstrategi mycket om vad man kan och bör göra. Eftersom allt detta bara är möjlighet och inget konkret att ta på (som kläderna var) så blir det mycket teori och gissningar. Självklart med beskrivande möjligheter och potential om allt "går som vanligt". Fördelen är när kund köper och man under och efter avtalstiden visar upp statistiken av allt arbete. Det gör att nästkommande period blir en "no-brainer" om att de ska fortsätta eller som oftast öka sin internetmarknadsföring. 

Kontentan är att det är lättare att sälja kläder första gången till kund då inköparen kan se, känna och klämma på produkterna, men kräver repetetiva insatser redan efter ca tre månader och i flera fall tillsammans med önskemål om prisreducering. Att sälja digital marknadsföring eller digital internetmarknadsföring gör införsäljningen betydligt svårare då effekten inte kan lovas, men att det är betydligt lättare att sälja igen eller öka på i stort sett obegränsat och glädjande nog med möjligheten om en betydligt högre prislapp också. Egentligen är det bara trovärdighet man säljer när man arbetar med digital marknadsföring, SEO (sökmotoroptimering) och SEM (sökmarknadsföring) men det är också en stor del av tjusningen av att sälja det. 

 

Lägg till kommentar

Loading