Välkommen till jobbkällan!

Källan för dig som söker jobb

Vikten av att utbilda sig inom yrket - UGL, Ledarskapsutbildningar och Chefsutbildningar

Tänkar kring vikten av att ha bra chefer anser jag spelar större och större roll på företagen där jag har haft förmånen att arbeta på och på ganska nära håll analysera. Om inte kontorschefen besitter kunskapen i att leda sin säljkår framåt med rätta morötter, verktyg och arbetsmöjliheter så kommer det att hämma försäljningen på det ena eller andra sättet. Många gånger saknar cheferna ledarskapskompetenser och ledarutbildning och har satts på den positionen bara för att det var lättast och "billigast" att bara välja någon från säljgruppen. Inte sällan den bästa säljaren som får den chansen, vilket är konstigt då säljgruppen med automatik kommer att tappa försäljning såklart.

Jag anser att man istället ska välja den mest kompetenta och omtyckta säljaren isf och skicka honom på UGL-utbildningar. UGL som står för utveckling av grupp och ledare härstammar ursprungligen från Sveriges försvarsmakt. Man anser att UGL-utbildningar idag är en av Sveriges absolut mest populära och omtyckta ledarskapskurser. Dessa kurser kan både ledare inom såväl offentlig sektor som näringsliv ha stor nytta av att gå. Normalt sett så sker dessa ledarskapsutbildningar under 4-5 dagar och eftersom utbildningsdagarna oftast sträcker sig något längre än normala dagar så är de också i anslutning till en kursgård, herrgård eller andra övernattningsmöjligheter.

Om jag har förstått det rätt så är kostnaden om 15-20.000 kr en väl värd investering för hela företaget. Inte nog med att personen som går en UGL-kurs får en egen utbildning. Denne kan även ta med sig kunskaperna tillbaka till företaget och utbilda hela säljgruppen. I dessa kurser får man även en personlig insikt om hur man påverkar andra och hur man och hur man själv blir påverkad. En inre och djupare insikt i sig själv och sitt beteende som man med fördel kan ta med sig i många andra sammanhang i livet.

Lägg till kommentar

Loading